Xin chào Cộng đồng Sifchain!

Sifchain đánh giá cao phản hồi tích cực mà dự án đã nhận được trong vài ngày qua liên quan đến thông điệp đã gửi trước đây, đề cập đến sự phát triển và tạo hứng thú xung quanh Sifchain và Sif’s Harvest. Có một…


Phần thưởng chặn cho người xác thực và người ủy quyền

Gần đây, Sifchain đã thêm phần thưởng Block cho người xác thực và người ủy quyền, những người hiện có thể kiếm được hơn 60% APY trên Rowan của mình kể từ bài đăng blog này! …


Sifchain và Ethereum

Gần đây, dự án đã khởi chạy khả năng xuất các tài sản Mạng Cosmos như Atom sang Ethereum. Rowan đã có đặc quyền này với cái tên “eRowan” nhưng đây là lần đầu tiên người dùng có thể chuyển sang Ethereum. …


Sifchain and IBC

Tuần trước, Sifchain đã tiến hành kiểm tra tải dữ liệu thành công đối với truyền IBC và truyền Peggy. Sifchain cũng kết nối giao diện người dùng DEX với chuỗi và gửi nó đến QA. …


Sifchain and IBC

Nhóm đã triển khai thành công phiên bản Sifchain mới với CosmosSDK v0.42 trên BetaNet. Nó dường như đang chạy trơn tru. Sifchain không sử dụng https://blockexplorer.sifchain.finance được duy trì bởi nhóm team Sifchain thay vào đó là sử dụng https://www.mintscan.io/sifchain được duy trì bởi Cosmostation. Sifchain…


SIFCHAIN VÀ IBC

Dự án đang theo dõi việc triển khai .42 vào thứ Thứ Hai/Thứ Ba cho BetaNet. Dự án đã nâng cấp thành công .39 DevNet lên .42 và cho đến nay, quá trình thử nghiệm đang có kết quả tốt. Sau khi hoàn tất, sẽ thực hiện…


Sifchain và IBC

Nhóm Sifchain tiếp tục tiến hành triển khai BetaNet với khả năng tương thích IBC. Nhóm Front End đã đạt được những bước tiến lớn trên giao diện người dùng mới, nhóm Testing đang tăng nhanh phạm vi kiểm tra và nhóm Sifnode cốt lõi đã làm rất tốt việc…


Sifchain and IBC

Dự án rất vui mừng trước sự đón nhận tích cực mà dự án nhận được đối với tiến trình của Sifchain đối với kết nối IBC. Sifchain coi đây là trọng tâm quan trọng để kết nối thị trường Mạng Ethereum và Cosmos bằng cách cho…


Sifchain và IBC

Sifchain đang nỗ lực cố gắng triển khai phiên bản BetaNet tương thích với IBC vào giữa tháng 7. Điều này sẽ làm cho Sifchain trở thành blockchain đầu tiên cho phép người dùng hoán đổi tài sản Ethereum và tài sản Mạng Cosmos!

Thật khó để…


Các cập nhật về phần thưởng cho trợ cấp trình xác thực và khai thác thanh khoản, Airdrop và cuộc thi giao dịch

Các tính toán về phần thưởng cho trợ cấp trình xác thực và khai thác thanh khoản có trong https://cryptoeconomics.sifchain.finance/ là chính xác và Sifchain cũng đang…

Bigcoinvietnam

Bigcoinvietnam Company is one of biggest venture capital funds in Vietnam focusing on blockchain industry.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store